A hospitálást az alábbi iskolákban és osztályokban végeztem:

Dátum

Intézmény

Osztály

Óra

2010. október 01.

 

 

-informatika óra

-informatika óra

-mechanika óra

2010. október 15.

 

 

-informatika óra

-informatika óra

-informatika óra

2010. október 29.

 

 

-informatika óra

-informatika óra

-informatika óra

2010. november 12.

 

 

-informatika óra

-informatika óra

-informatika óra

2010. november 26.

 

 

-informatika óra

-informatika óra

-informatika óra

 

 

 

Óraelemzés

 

Tanítási óra adatai:

·         Intézmény:

·         Osztály:

·         Tanár:

·         Létszám:22 fő

·         Óra témája: Neumann-elvű számítógépek

·         Dátum:2010. október 01. 2-3.óra

 

Óralátogatás szempontjai:

·         Rend és fegyelem a tanítási órán

·         Motiváció a tanítási órán

·         Az óra logikai menete

 

A tanítási óra célja:

A számítógép működésének ismertetése, a Neumann-elv, a soros utasítású rendszerek bemutatása.

 

A foglalkozás menetének leírása:

 1. Felméri a tanár a diákok eddig szerzett ismereteit a számítógép működéséről, a kialakult egészséges vitát is engedélyezi. (5 min)
 2. Ismerteti a számítógép részegységeit, bevonva a diákságot, ki mit tud ezen részegységekről (20 min)
 3. Mikroprocesszor feladata, működése, órajel, címjel, adatjel nagy vonalakban történő ismertetése, a működéshez való szükségessége (40min)
 4. Memória típusok, feladataik (25 min)

A tanulási, tanítási folyamat megtervezettsége

A tanár az óra elején egy kötetlen beszélgetést kezdeményezett a számítógépekről és hagyta, hogy a tanulók vitába merüljenek és ezáltal az érdeklődést minél nagyobb szintre emelte az adott téma iránt. Ezzel bevonta azok érdeklődését is, akik kevésbé fogékonyak a témára, viszont a társasági életbe bekapcsolódnak, így akaratuk ellenére is ráhangolódtak a témára.

A tanárnak volt óravázlata, de nem tartotta magát szorosan a leírtakhoz, mivel a diákok határozzák meg a számukra érdekesebb témákat a tanítási anyaggal kapcsolatosan.

A számítógép részegységeinek bemutatása projektorral történt illetve behozott az órára minta darabokat. Ezeket a diákok manuálisan is megfoghatták, ezzel kihasználva a vizuális gondolkodású egyének felfogó képességeit, jelentősen növelve a tanítás hatékonyságát.

A számítógép működésének megértésére nagyon jó, kissé vicces animációs prezentációt mutatott be, ami szintén a tananyag megértését nagyban elősegítette.

 

Az óra tartalmi értékelése:

Véleményem szerint a tanár kiemelkedő pedagógiai érzékkel rendelkezik. A bemutató eszközeivel kihasználja a mai fiatalok nagy mértékű tájékozottságát. A diákok sokkal jobban elfogadják az ilyen tanítási módszert, és egész óra alatt rend és fegyelem volt. Azáltal, hogy belevonja a diákokat is a téma megvitatásába, nagy az érdeklődés a tananyag iránt, így a tanárnak is könnyebb dolga van a lexikális tudás átadásánál, tanításánál.

 

 


Tanítási óra adatai:

·         Intézmény:

·         Osztály:

·         Tanár:

·         Létszám:14 fő

·         Óra témája: Az alaplap és a processzor

·         Dátum: 2010. október 15             2-4.óra

 

Óralátogatás szempontjai:

 1. A kérdezés technikája
 2. A tanári kérdések típusai

 

A tanítási óra célja:

1 óra   Az alaplap és a processzor működésének bemutatása

2.óra   Szövegszerkesztés gyakorlás

3.óra   Szövegszerkesztés gyakorlás

 

A foglalkozás menetének leírása:

1. óra Informatika:

 1. Számítógép indítása, hálózatba lépés, központi monitorozás beállítása (5 perc)
 2. Előző órai felmérő kérdéseinek megbeszélése, javítása (5 perc)
 3. Az alaplap és processzor témakör prezentációval kísért feldolgozása (30 perc)
 4. Következő órai ellenőrző kérdések megbeszélése, hálózatból kilépés, gépek kikapcsolása (5 perc)

A tanulók bekapcsolják a számítógépeket, majd bejelentkeznek a hálózatba. Ezután a tanárnő átkapcsolja a saját képernyőjét a diákok képernyőjére és az előző óra feladatait mutatta be. Egyesével végighaladtak a kérdéseken és a tanulók kérte meg azok megválaszolására. Ahol bizonytalanság merült fel, ott segített a tanárnő rávezető kérdésekkel. Az osztály egy része vett aktívan részt a feladatok megoldásában.

Ezután következett az új tananyag leadása, megtanítása. A tanárnő egy prezentációval készült az órára, melyben bemutatta a processzor felépítését, azok jellemzőit. A diavetítés alatt folyamatosan kérdezett a tanárnő, ezáltal ébren tartani a dákok figyelmét. Fontosabb fogalmakat a tanárnő a mondatok szóbeli ismételtetésével próbálta rögzíteni a diákok fejében.

Néhányan beszámoltak az otthoni gépükkel kapcsolatos tapasztalataikról. Az óra jó hangulatban telt, a diákok aktívan részt vettek az óra tananyagának átbeszélésében elsajátításában.

2-3. óra Informatika:

 1. Számítógépek, projektor, tananyag megosztása (5 perc)
 2. Tananyag feldolgozás projektor segítségével, esetenként egyéni feladatok (35 perc)
 3. Feladatok archiválása, kilépés a rendszerből (5 perc)
 4. Előző órán elkezdett szövegszerkesztési feladat folytatása (40 perc)

5.   Feladat archiválása, számítógépek kikapcsolása (5 perc

A tanulók hálózatba jelentkezés után a forrásmappából átmásolták a nyers dokumentumot a helyi gépre, majd megnyitották. A WORD szövegszerkesztőbe vágólapon keresztül átmásolták.

A tanárnő a feladatot projektorra kivetítve a feladatlapnak megfelelően pontról pontra végighaladtak a kérdéseken. Minden feladatrésznél egy bizonyos idő állt  a diákoknak a feladat megoldására. Az egyes feladatrészeket más-más tanulóval olvastatta fel, gyakoroltatva a szövegértést. Többek között a bekezdésformázás döcögött, melyet többször is megismételtetett. Felhívta a figyelmet a folyamatos mentés fontosságára. A Keresés művelet hibalehetőségeit is igyekezett prezentálni kiemelve a Mindent és Egyenként közötti különbséget. Folyamatosan épített a tanulók korábbi ismereteire.

A 3. órában a Táblázat feladatrészt gyakorolták. Kérdéseket tett fel a készítésükkel kapcsolatban. Felhívta a figyelmet az egyesítés funkció hibalehetőségeire, valamint a cellák méretbeállítására miközben egyenként segített azon tanulóknak, akik megakadtak valamelyik feladatrésznél.

A tanulók aktívan részt vettek a feladatmegoldásban, igyekeztek önállóan megoldani a problémákat. Az óra jó hangulatban telt, melynek végén a tanárnő megdicsérte diákjait.

A tanárnő a korábban megszerzett ismereteikre építve folyamatos keresztkérdésekkel vezette rá a diákokat az adott probléma megoldására. A tényszerű magyarázat fárasztó nyomon követése mellett folyamatos párbeszéddel igyekezett figyelmüket ébren tartani.

Tanítási óra adatai:

·         Intézmény:

·         Osztály:

·         Tanár:

·         Létszám:15 fő

·         Óra témája: Vírusvédelmi szoftverek

·         Dátum: 2010. október 29.                        1-3.óra

 

Óralátogatás szempontjai:

1.      A tanári magyarázat

2.      A szemléltetés, mint módszer

A tanítási óra célja:

Vírusirtó szoftverek telepítése, használata.

 

A foglalkozás menetének leírása:

 1. A tanulók előzetes tudásának felmérése az adott témában (5 min)
 2. Tanári magyarázat és az Internet segítségével a tanulók megismerik a ma használatos vírusvédelmi szoftvereket. (40 min)
 3.  A diákok a gyakorlatban is megismerik egy konkrét, a számítógépre telepített vírusvédelmi szoftver (McAffee VirusScan) kezelőfelületét, működését.(45min)
 4. Az előző órán megismert vírusvédelmi szoftverrel a tanulók önálló víruskeresési teszteket futtatnak a számítógépen. (45 min)

 

A tanári magyarázat:

A tanár az első órán, különösen annak első 5-10 percében elbeszélő előadásmódot alkalmazott. Ennek célja az volt, hogy felkeltse a tanulókban a téma iránti motivációt, érdeklődést. A tanár ekkor élményszerűen mesélte el a tanulóknak az új ismereteket, ezzel is fokozva azok érdeklődését. Ebben a szakaszban többször előfordult, hogy párbeszédet kezdeményezett a tanulókkal, ezáltal ösztönözve őket az órán való aktív részvételre.

Az óra hátralévő részére inkább a magyarázó jellegű előadásmód volt a jellemző. Ennek keretein belül a tanár átadta a tanulóknak a témában való jártassághoz szükséges új ismereteket.

Az óra bizonyos részeiben a tanár az óra témájával kapcsolatos beszélgetést is kezdeményezett a diákokkal. Ez a módszer az érdeklődés fenntartása mellett nagyon jó használható a tanár-diák viszony javítására is. A tanár a számítógépet, mint eszközt is felhasználta mindazoknál a témaköröknél, amelyek ezt tárgyalásuk során igényelték.

A tanár a szemléltetés alábbi módszereit alkalmazta a tanítási órán:

·         Bemutatás: Ennek során a tanár bemutatta például a tanuló számítógépére telepített vírusvédelmi szoftverrel elvégezhető munkafogásokat.

·         Illusztráció: A tanár a teremben található projektoron kivetített olyan szemléletes ábrákat, melyek a számítógépes vírusok, vírusvédelmi szoftverek működését szemléltették.

 

Az óra tartalmi értékelése:

 

A tanár a tanulók ismeretét figyelembe véve megfelelő mélységben tárgyalta az óra témájául kitűzött témakört. Ahol szükséges volt, ott egy kicsit mélyebben is tárgyalásra kerültek az adott ismeretanyag elemei. A második és harmadik órákon lehetőséget biztosított arra, hogy a tanulók a gyakorlatban is elsajátítsák az első órán megszerzett ismereteket.

A tanár gyakorlati órák során is folyamatosan kontaktusban állt a tanulókkal. Ahol segítségre volt szükség, ott főleg rávezető jellegű segítségnyújtást alkalmazott, azaz a tanulók korábbi ismereteire is alapozva rávezető jellegű kérdéseket, kijelentéseket alkalmazott. Összegzésképpen véleményem szerint elmondható, hogy a tanulók az adott témakört elméletben és gyakorlatban is megfelelően elsajátították.

A tanári szemléltetés az órák folyamán érthető és a tanulók számára jól látható volt.


Tanítási óra adatai:

·         Intézmény:

·         Osztály:

·         Tanár:

·         Létszám:15 fő

·         Óra témája: Felhő alapú technológiák alkalmazása

·         Dátum: 2010. november 12.                   1-3.óra

 

Óralátogatás szempontjai:

1.      Tábla (füzet) kép,

2.      Hatékony értékelés

A tanítási óra célja:

A legmodernebb online adattárolási rendszerek bemutatása, azok használata.

Prezentáció, dokumentáció készítés, tetszőlegesen választott témakör kidolgozása alapján

A dokumentáció elkészítése online dokumentációs rendszer alkalmazásával

 

A foglalkozás menetének leírása:

1.      Adminisztráció(5 perc)

2.   Előző anyag tananyag ismétlése (15 perc)

3.   Felhő alapú rendszerek bemutatása (20 perc)

4.   Felhő alapú rendszerek kipróbálása(25 perc)

5.   Prezi.hu” online dokumentációs rendszer bemutatása, oktató videó segítségével(25 perc)

6.   A dokumentáció készítés a prezi.hu dokumentáló rendszerével(35 perc)

7.   A tanult anyag és tevékenységek összefoglalása(10 perc)

 

Az óra tartalmi értékelése, a megadott szempontok szerint:

Tábla(füzet) kép

A tanár a tanórákon a tananyagot projektor segítségével mutatta be. Alkalmazva a www.perzi.hu ban létrehozott oktatási dokumentációs anyagot. A tananyag szemléletesen és érthetően lett bemutatva. Az oktató videó bemutatása és a hozzáfűzött magyarázat nagymértékben emelte az informatika óra színvonalát.

Hatékony értékelés

A tanórákon a tanárok a formatív értékelési módszer megválasztásával értékelték a tanulókat. A tanulóknak önálló gyakorlati feladatot kellett megoldani amelyet az óra végén a Tanár Úr értékelt. Az értékelési szempontok tartalmazták a beadandó dokumentumok formai és informatika szakmai szempontjait.


Tanítási óra adatai:

·         Intézmény:

·         Osztály:

·         Tanár:

·         Létszám:14 fő

·         Óra témája: Power Point Bemutatók készítése, gyakorlat

·         Dátum: 2010. november 26.                   2-4.óra

 

Óralátogatás szempontjai:

Az összes eddigi szempont szerint:

            Rend és fegyelem

            Motiváció

         Az óra logikai menete

            A kérdezés technikája

            A tanári magyarázat

         A szemléltetés, mint módszer

            Tábla (füzet) kép

 

A tanítási óra célja:

Egyéni feladat elkészítése

 

A foglalkozás menetének leírása

 1. Számítógép indítása, hálózatba lépés (5 perc)
 2. Előző órai tananyag ismétlése, megbeszélése (15 perc)
 3. A kiadott feladat elkészítése, aktív tanári segítségnyújtással (90 perc)
 4. Az elkészített feladat megbeszélése, ellenőrzése (15 perc)
 5. Hálózatból kilépés, gépek kikapcsolása (5 perc)

 

Az órák témájának elemzése a megadott szempontrendszer szerint

Rend és fegyelem a tanítási órán

A tanulók mindhárom órán megfelelő magaviseletet tanúsítottak,  megfelelő belső motiváltsággal rendelkeztek. Ezért a tanárnak fegyelmezési eszközöket nem kellett alkalmaznia a tanulókkal szemben.

Motiváció a tanítási órán

A tanulók motiváltságát az bizonyítja, hogy kérdéseket intéztek a tanár felé a témával kapcsolatban. A tanulók aktívan részt vettek a feladatmegoldásban, igyekeztek önállóan megoldani a problémákat.

 

Az óra logikai menete

Az óra logikai menetét a következő öt pontban tudnám felsorolni:

 1. Számítógép indítása, hálózatba lépés (5 perc)
 2. Előző órai tananyag ismétlése, megbeszélése (15 perc)
 3. A kiadott feladat elkészítése, aktív tanári segítségnyújtással (90 perc)
 4. Az elkészített feladat megbeszélése, ellenőrzése (15 perc)
 5. hálózatból kilépés, gépek kikapcsolása (5 perc)

 

A kérdezés technikája

A tanárnő az újfajta, konstruktivista tanítási folyamat szellemében igyekezett a tanulókat irányítani. Korábban megszerzett ismereteikre építve folyamatos keresztkérdésekkel vezette rá őket az adott probléma megoldására.

Minden egyes feladatpontnál hagyott lehetőséget arra, hogy a diákok az esetlegesen felmerülő kérdéseiket feltegyék, a tanár ezekre a kérdésekre minden esetben kimerítő válasszal szolgált.

 

A tanári magyarázat

A tanárnő többször is párbeszédet kezdeményezett a tanulókkal, ezáltal ösztönözve őket az órán való aktív részvételre. Ha a feladatmegoldás során valamilyen kritikus részhez értek a tanulók, akkor a tanár minden esetben elmagyarázta, hogy az adott feladatpontnál mire kell fokozottan figyelniük a kívánt eredmény elérése érdekében.

Az órák során a tanár engedélyezte, hogy a tanulók bizonyos szintig egymást is segítsék.


 

A szemléltetés, mint módszer

A tanár a projektorra is kivetítette a diákok által elvégzendő feladatokat, majd a kiadott feladatlapnak megfelelően annak minden egyes pontját megbeszélte a diákokkal.

 

Tábla (füzet) kép

A tanár az órai magyarázatok során hagyományos táblát nem alkalmazott. Az elsajátítandó tananyagot projektor segítségével adta elő a tanulóknak.

A projektorral bemutatásra kerültek továbbá a konkrét feladattal kapcsolatos ismeretek, lehetőségei egy-egy konkrét példa bemutatásán keresztül.

 

Hatékony értékelés

A harmadik óra végén a tanár megkérte a diákokat hogy mentsék el a megoldott feladataikat a hálózati meghajtóra, melyen minden diákhoz tartozott egy saját könyvtár. A tanulók nagy része az összes feladatpontot képes volt sikeresen megoldani. Ez véleményem szerint azt jelenti, hogy az elméleti órákon átadott ismereteket képesek a gyakorlatban is alkalmazni, tehát az anyagot megfelelőképpen elsajátították. Mivel az órák célja a tanultak gyakoroltatása és nem pedig számonkérés volt, ezért a produktumokból konkrét érdemjegyek nem születtek. A kiemelkedően teljesítő tanulókat azonban a tanár szóbeli dicséretben részesítette.